STAPOK, s.r.o.

Správa nemovitostí, inženýring a reality


Správa a údržba nemovitostí


Vážení zákazníci, nabízíme Vám stručný přehled komplexního programu správy nemovitostí.

V rámci tohoto programu nabízíme následující služby:

 • kompletní správu nemovitostí
 • pasportizaci domu
 • smluvní zajištění dodávek vody, plynu, el. energie a tepla
 • smluvní zajištění servisu a provozu výtahů, odvoz odpadků a dalších služeb
 • kontrola správnosti výše došlých faktur za jednotlivá média a služby
 • úhrada došlých faktur
 • kontrola včasného hrazení pohledávek a závazků
 • rozúčtování nákladů na jednotlivé nájemníky
 • zajištění periodických revizí a technických prohlídek - elektro, plyn, hromosvody, komíny, výtahy, kotelny apod.
 • zpracování podkladů pro pojištění nemovitosti a doporučení pojišťovacího ústavu
 • vedení jednoduchého i podvojného účetnictví
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání

Dále nabízíme:

 • správu bytů a nemovitostí ve zkráceném rozsahu (dle dohody)
 • zajištění vedení účetnictví společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev s kontrolou daňovou poradkyní
 • spravování vyúčtování služeb spojených s bydlením a vyúčtování fondu oprav

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.