STAPOK, s.r.o.

Správa nemovitostí, inženýring a reality


Inženýrská činnost ve stavebnictví


Inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu:

 • zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace DUR a DSP,
 • zajištění zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele (zhotovitelů) stavby
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • majetkoprávní zajištění
 • zajištění stavebního povolení, resp. stavebních povolení na jednotlivé stavby event. stavební etapy
 • zajištění výběru zhotovitele stavby

Inženýrské činnosti v realizační fázi projektu:

 • výkon technického dozoru investora
 • vedení agendy smluvních vztahů
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů
 • vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
 • řízení procesu
 • o řízení nákladů a financování projektových a stavebních prací

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.